Algemene Voorwaarden

Versie: 30 maart 2020

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn een Nederlandse vertaling van de Duitse Algemene Voorwaarden (AGB).

 

1. Werkingssfeer

 

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die wij sluiten op basis van een online bestelling met een klant ('jij', 'je', 'jou', 'jouw') die consument is volgens § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) (dus met een natuurlijke persoon die een wettelijke transactie aangaat met een doel dat overwegend niet aan zijn bedrijfsactiviteiten en niet aan zijn activiteiten als zelfstandig beroepsbeoefenaar toegerekend kan worden).

 

2. Contractpartij en sluiten van de overeenkomst

 

2.1 Je contractpartij voor alle overeenkomsten op grond van online bestellingen is Leifheit AG, Leifheitstraße 1, 56377 Nassau, Duitsland.

 

2.2 Online bestellingen kunnen gedaan worden in onze Online Shop via het internetaanbod op www.leifheit.nl door het kiezen van een product en het voltooien van het bestelproces dat aansluitend weergegeven wordt. De producten die wij op onze website presenteren vormen daarbij een vrijblijvende productencatalogus. Bij producten waarbij online bestellen bij ons mogelijk is, kun je onze producten in de webshop eerst vrijblijvend in je winkelmand leggen. Wat je ingevoerd hebt, kun je op ieder moment nog wijzigen, door terug te gaan met de terugknop van je browser, voordat je de bindende bestelling gaat verzenden. In de winkelmand kun je op ieder moment het aantal bij een product wijzigen of een product uit de winkelmand verwijderen. Daarna moet je de voor de plaatsing van de bestelling relevante gegevens (voornaam en achternaam, factuuradres en leveradres, gekozen betaalwijze en betaalgegevens, e-mailadres) invoeren. Tijdens het bestelproces gebruiken wij technische middelen in de vorm van volledigheids- en waarschijnlijkheidscontrole (controle of de verplichte velden ingevuld zijn en of de ingevulde tekens passen bij het verplichte veld), zodat je dit soort invoerfouten kunt zien. Daarna krijg je een samenvatting met de gegevens van je bestelling te zien, zodat je deze kunt controleren. Door klikken op de knop 'Bestellen met betalingsverplichting' plaats je een bindende bestelling voor de producten in de winkelmand. Je kunt het bestelproces op ieder moment afbreken door het browservenster te sluiten, voordat je op de knop 'Bestellen met betalingsverplichting' klikt. De bindende bestelling kun je pas plaatsen, nadat je kennisgenomen hebt van deze Algemene Voorwaarden en ze aanvaard hebt, en nadat je kennisgenomen hebt van onze Privacyverklaring en de Informatie over en instructies voor herroeping (9.2) en deze aanvaard hebt door het aanvinken van 'Ik heb de  Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden van Leifheit AG gelezen en ga ermee akkoord'. Vervolgens klik je op de knop 'Bestellen met betalingsverplichting'. Per e-mail krijg je een bevestiging van je bestelling, waarmee wij bevestigen dat je bestelling bij ons binnengekomen is.

De bevestiging van je bestelling betekent nog niet dat je bestelling door ons aanvaard is, tenzij in de e-mail uitdrukkelijk vermeld wordt dat wij de bestelling aanvaarden. In dit laatste geval komt door de aanvaarding in de bevestiging van je bestelling de koopovereenkomst tot stand. In andere gevallen komt de koopovereenkomst tot stand door de verzending van de bestelde producten. Je krijgt dan een afzonderlijke e-mail met de verzendbevestiging en de verzendinformatie. De verzendbevestiging bevat alle gegevens van de overeenkomst (inclusief de bestelgegevens en deze Algemene Voorwaarden, evenals de Privacyverklaring).

Als je betaalwijze PayPal (oftewel directe overschrijving) gekozen hebt, dan komt de overeenkomst, anders dan hierboven beschreven is, tot stand op het moment van je betalingsbevestiging aan PayPal (met de directe overschrijving).

 

2.3 De producten worden uitsluitend verkocht in hoeveelheden die normaal zijn voor huishoudens (maximaal 10 producten per bestelling).

 

2.4 De taal die ter beschikking staat voor het sluiten van de overeenkomst is Nederlands. 

 

2.5 Voordat je een bestelling plaatst, kun je je registreren en een klantaccount creëren. Wij slaan je bestelling op. Als je je eerst geregistreerd hebt, kun je de bestelling bekijken in je klantaccount. Je kunt echter ook als gast een bestelling plaatsen, dus zonder registratie. Bovendien krijg je na je bestelling van ons een e-mail met de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden (zie 2.2). De Algemene Voorwaarden kun je verder ook altijd op onze website bekijken en downloaden.

 

3. Registratie, klantaccount en privacy/gegevensbescherming

 

3.1 Je kunt ook een klantaccount creëren zonder iets te bestellen, bijvoorbeeld voor latere online bestellingen. Bij de registratie moet je alle verplichte velden volledig en correct invullen. De registratie is pas effectief, als deze door ons per e-mail bevestigd is.

 

3.2 Bewaar je persoonlijke login-gegevens veilig en ontoegankelijk voor derden. Als derden toch toegang krijgen tot je gegevens of deze te weten komen, dan moet je ons dit meteen melden en je toegangsgegevens wijzigen. Ook dien je dient ervoor te zorgen, dat je gegevens actueel zijn.

 

3.3 Bij online bestellingen blijkt uit het online bestelformulier duidelijk welke persoonsgegevens vereist zijn. Meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens vind je in onze informatie over privacy en gegevensbescherming.

 

4. Prijsvermeldingen, leveringsvoorwaarden en betaalwijzen

 

4.1 De prijzen die op de website aangegeven staan bij de getoonde producten zijn inclusief de wettelijke btw.

 

4.2 De Online Shop www.leifheit.nl levert uitsluitend aan leveradressen binnen Nederland. Er komen nog verzendkosten bij de aangegeven productprijzen. De verzendkosten worden automatisch aangegeven in je winkelmand en in de bevestiging van je bestelling. De verzendkosten staan ook op je factuur (4.4). Wij leveren uitsluitend met verzending; bij ons afhalen van in de Online Shop bestelde producten is niet mogelijk.

 

4.3 De beschikbaarheid van de producten is aangegeven in de productbeschrijving. Levering vindt plaats binnen 3 tot 5 werkdagen. 

 

4.4 Voor iedere bindende bestelling die je plaatst via de website krijg je een factuur. Op deze factuur staat het bedrag dat je nog moet betalen of al betaald hebt, afhankelijk van de gekozen betaalwijze. Na de verzendbevestiging ontvang je de factuur per e-mail.

 

4.5 Bij online bestellingen kun je kiezen uit de volgende betaalwijzen:

  • Creditcard (MasterCard, VISA): de creditcard wordt gedebiteerd bij de verzending van de producten.
  • PayPal: je betaalt het factuurbedrag met online betaaldienst PayPal. Je moet daarvoor een PayPal-account hebben. Als je nog geen account had, dan registreer je je eerst. Verder log je in op PayPal, betaalt en bevestigt ons de betaling. Verdere aanwijzingen krijg je tijdens het bestelproces.
  • Klarna achteraf betalen: bij koop met achteraf betalen betaal je na aflevering en facturering van de producten. Van Klarna krijg je tijdig e-mail met verdere informatie over je betaling.

5. Eigendomsvoorbehoud

 

5.1 De producten blijven ons eigendom totdat volledige betaling plaatsgevonden heeft.

 

6. Aansprakelijkheid voor gebreken

 

6.1 Bij gebreken aan de producten zijn de Duitse wettelijke bepalingen van toepassing. De termijn voor het instellen van vorderingen of doen van aanspraken wegens gebreken bedraagt twee jaar en begint op het moment dat de producten aan jou geleverd zijn. Vorderingen op grond van gebreken die wij arglistig verzwegen hebben of waarvoor een hoedanigheidsgarantie geldt (in de zin van het Duitse recht) blijven door 6.1 onaangetast. Vorderingen tot schadevergoeding wegens gebreken zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen, met inachtneming van de bepalingen onder 7.

 

6.2 Wij verzoeken je om, als er sprake van een gebrek is, altijd contact op te nemen met de klantenservice. Stuur een e-mail aan info@leifheit.com of bel 0800 534 34 34. De kosten die je daarvoor maakt, zijn afhankelijk van je provider/aanbieder en land. Je aanspraken en vorderingen blijven uiteraard onaangetast.

 

7. Aansprakelijkheid

 

7.1 Voor aanspraken/vorderingen wegens schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of bij de nakoming van de overeenkomst behulpzame partners/subcontractanten, zijn wij steeds onbeperkt aansprakelijk

  • bij schade aan leven, lichaam of gezondheid
  • bij vooropgezet plichtsverzuim of grove nalatigheid
  • bij arglistig verzwijgen van gebreken
  • bij onze (fabrikant)garanties, voor zover afgesproken
  • binnen de werkingssfeer van de aansprakelijkheid krachtens de Duitse productaansprakelijkheidswet ('Produkthaftungsgesetz')

7.2 Bij een eenvoudige nalatige schending door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of bij de nakoming van de overeenkomst behulpzame partners/subcontractanten, van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op naleving waarvan de contractpartner als regel mag vertrouwen, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot op het moment van het sluiten van de overeenkomst voorzienbare en typisch optredende schade.

 

7.3 Voor de rest zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

 

8. Informatie in verband met Duitse batterijwet

 

Veel Leifheit-producten bevatten batterijen en accu's. Volgens de Duitse batterijwet (BattG) zijn wij verplicht om je te wijzen op het volgende: Batterijen en accu's mogen niet in het huisvuil weggegooid worden, maar ze moeten ingeleverd worden. Je kunt de gebruikte batterijen aan Leifheit terugsturen. Of lever ze gratis in bij een inleverpunt in winkels die batterijen verkopen of bij de gemeentelijke milieustraat bij jou in de buurt. Voor inleverpunten op verkooppunten geldt een maximale voor eindgebruikers normale hoeveelheid. Oude batterijen en oude accu's kunnen schadelijke stoffen bevatten, die bij onjuist bewaren of weggooien schade kunnen toebrengen aan je gezondheid of aan het milieu. Ze bevatten echter ook belangrijke grondstoffen zoals ijzer, zink, mangaan en nikkel, die opnieuw gebruikt kunnen worden.

De doorgekruiste kliko betekent, dat batterijen en accu's niet in het huisvuil mogen terechtkomen. En de afkortingen onder dit symbool hebben de volgende betekenis:

 

 

Pb: batterij bevat lood

Cd: batterij bevat cadmium

Hg: batterij bevat kwik

 

9. Herroepingsrecht

 

9.1 Als consument heb je herroepingsrecht conform de volgende bepalingen. 

 

9.2 Informatie over en instructies voor herroeping

 

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou gemachtigde derde die niet de vervoerder is, de laatste producten in ontvangst genomen heeft. Om je herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons (Leifheit AG, Leifheitstraße 1, 56377 Nassau, Germany, telefoonnummer: 0800 - 5343434, e-mailadres: info@leifheit.com, fax: 026 04 - 977 300) door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld met een per post verzonden brief, of via telefax of e-mail) informeren dat je de overeenkomst wilt herroepen. Daartoe kun je het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken. Gebruik van dit formulier is niet verplicht. Om te voldoen aan de regels voor de annuleringstermijn, volstaat het dat je de kennisgeving dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

 

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, dan moeten wij alle betalingen die we van je ontvangen hebben, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die ontstaan zijn doordat je bijvoorbeeld een duurder soort levering gekozen had dan de voordeligste standaard levering), zo snel mogelijk terugbetalen, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van je herroeping bij ons binnengekomen is. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalwijze als jij bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met je afgesproken is. Je hoeft in ieder geval geen terugbetalingskosten te betalen. We kunnen terugbetaling weigeren, totdat we de producten teruggekregen hebben, of totdat jij het bewijs geleverd hebt dat je de producten teruggestuurd hebt, afhankelijk van wat het eerste plaatsvindt. Je moet de producten zo snel mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag dat je ons de kennisgeving over je herroeping gestuurd hebt, aan ons terugsturen of aan ons overdragen. De termijn geldt als in acht genomen, als je de producten verzendt voordat de termijn van veertien dagen afgelopen is. De directe kosten van het terugzenden van de producten zijn voor jouw rekening. Voor eventuele waardevermindering van de producten ben je uitsluitend aansprakelijk, als deze waardevermindering het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die niet noodzakelijk is om de hoedanigheid, de eigenschappen en het functioneren van de producten vast te stellen.

 

Einde informatie over en instructies voor herroeping

 

9.3 Modelformulier voor herroeping

(Als je de overeenkomst wilt herroepen, vul dit formulier dan in en stuur het aan ons terug.)

 

Aan

Leifheit AG

Leifheitstraße 1

56377 Nassau

info@leifheit.com


Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst betreffende aankoop van de volgende producten (*)/de verlening van de volgende dienst (*) 

 

 

Besteld op (*)/ontvangen op (*)                                                                                                                        
Naam van de consument(en)  
Adres van de consument(en)  
Handtekening van de consument(en) (alleen nodig bij mededeling op papier)  
Datum  

 

10. Vrijwillig retourrecht tot 30 dagen na ontvangst van de producten

 

10.1 Als aanvulling op het onder punt 9 beschreven herroepingsrecht bieden we jou als consument vrijwillig retourrecht tot dertig (30) dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou gemachtigde derde die niet de vervoerder is, de laatste artikelen in ontvangst genomen heeft.

 

10.2 Op grond van het hier onder dit punt 10 nader beschreven vrijwillige retourrecht kun je ook na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen (punt 9) de overeenkomst herroepen door de producten binnen dertig (30) dagen na inontvangstneming (punt 10.1) terug te zenden naar het onder 9.3 vermelde adres. Tijdige verzending van de producten geldt als voldoen aan de termijn. Voorwaarde voor uitoefening van het vrijwillige retourrecht is echter dat je de producten compleet, in hun oorspronkelijke toestand, intact en zonder beschadiging in de originele verkoopverpakking terugstuurt.

 

10.3 We wijzen erop, dat je wettelijke herroepingsrecht (punt 9) niet aangetast wordt door naleving van onze regels voor het vrijwillige retourrecht en onafhankelijk hiervan blijft bestaan. Tot de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht vervallen is, gelden uitsluitend de daarbij aangevoerde wettelijke voorwaarden. Bovendien beperkt het vrijwillige retourrecht je wettelijke garantierechten niet. Deze blijven onbeperkt geldig voor jou.

 

11. Klantenservice

 

Zouden er anders dan wij verwachten toch problemen met onze producten ontstaan of als je de overeenkomst wilt herroepen, dan verzoeken we je vriendelijk om vóór terugzending van een product contact op te nemen met onze klantenservice, via telefoon 0800 534 34 34 of e-mailadres info@leifheit.com. Je wettelijke rechten blijven onaangetast. 

 

12. Online geschillenbeslechting.

 

12.1 Aan de procedure voor alternatieve geschillenbeslechting in consumentenkwesties overeenkomstig § 36 VSBG (consumentengeschillenwet) nemen wij niet deel.

 

12.2 Informatie over online geschillenbeslechting volgens de ODR-verordening (EU 524/2013) Art. 14 lid 1: De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting ter beschikking, te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

 

13. Slotbepalingen

 

13.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG). De rechtskeuze is slechts van toepassing voor zover jou als consument daardoor niet de bescherming wordt ontnomen die voor jou gewaarborgd wordt door dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing is in het land waar je je gewone verblijfplaats hebt.

 

13.2 Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onwerkzaam zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.