Garantievoorwaarden

Een jaar langer garantie in 2024

Van 01-01-2024 tot en met 31-12-2024 nóg betere garantievoorwaarden voor alle Leifheit-producten. Bij aankoop van een Leifheit-product binnen de genoemde actieperiode bij een geautoriseerde Leifheit-verkoper of in de Leifheit Webshop en na overlegging van een kopie van de aankoopbewijs geldt een garantieverlenging van een jaar, bovenop de reguliere garantieperiode. Met de garantieverlenging krijg je dus een extra jaar Leifheit productgarantie. De totale garantietijd wordt dan 4 tot 6 jaar (hangt van het product af). De garantieverlenging start op de aankoopdatum en is gebonden aan de actieperiode.

 

Bij artikelen waarop Leifheit normaal geen garantie geeft, geldt nu een eenjarige garantie vanaf de aankoopdatum (exclusief verbruiksartikelen en reserveonderdelen). Op de wettelijke garantie heeft deze actie geen invloed.

3 Jaar Garantie

Op dit kwaliteitsproduct geeft Leifheit AG 3 jaar garantie vanaf de datum van aankoop (of bij bestellingen vanaf ontvangst van het product). Aanspraken op garantie moeten onmiddellijk na het optreden van de defecten gebeuren en binnen de garantietermijn.

 

De garantie dekt de kwaliteit van de producten. Vallen niet onder garantie:

(1) gebruiksgerelateerde of andere natuurlijke defecten veroorzaakt door slijtage;

(2) defecten veroorzaakt door fout gebruik of verkeerde omgang (bv. slag, stoot, val);

(3) defecten door het niet navolgen van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen;

(4) de batterij

 

In geval van garantie beslist Leifheit naar eigen goeddunken of de defecte onderdelen gerepareerd worden of het product vervangen wordt. Indien reparatie niet mogelijk is en een identiek product niet meer in het assortiment voorhanden is ter vervanging, krijgt u een zo gelijkwaardig mogelijk vervangproduct. Een terugbetaling van de aankoopprijs is met de garantie niet mogelijk. Deze garantie dekt ook geen aanspraak tot schadevergoeding.

 

Deze garantie dekt ook geen aanspraak tot schadevergoeding. Om aanspraak te maken op garantie, wendt u zich tot de handelaar waarvan u het product gekocht heeft, op vertoon van het aankoopbewijs (kopie) en het garantiecertificaat.

 

Deze garantie geldt wereldwijd.

 

Uw wettelijke rechten en vooral uw rechten op garantie blijven van toepassing en zijn niet beperkt door deze garantie.

5 Jaar Garantie

Op dit kwaliteitsproduct geeft Leifheit AG 5 jaar garantie vanaf de datum van aankoop (of bij bestellingen vanaf ontvangst van het product). Aanspraken op garantie moeten onmiddellijk na het optreden van de defecten gebeuren en binnen de garantietermijn.

 

De garantie dekt de kwaliteit van de producten. Vallen niet onder garantie:

(1) gebruiksgerelateerde of andere natuurlijke defecten veroorzaakt door slijtage;

(2) defecten veroorzaakt door fout gebruik of verkeerde omgang (bv. slag, stoot, val);

(3) defecten door het niet navolgen van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen;

(4) de batterij

 

In geval van garantie beslist Leifheit naar eigen goeddunken of de defecte onderdelen gerepareerd worden of het product vervangen wordt. Indien reparatie niet mogelijk is en een identiek product niet meer in het assortiment voorhanden is ter vervanging, krijgt u een zo gelijkwaardig mogelijk vervangproduct. Een terugbetaling van de aankoopprijs is met de garantie niet mogelijk. Deze garantie dekt ook geen aanspraak tot schadevergoeding.

 

Deze garantie dekt ook geen aanspraak tot schadevergoeding. Om aanspraak te maken op garantie, wendt u zich tot de handelaar waarvan u het product gekocht heeft, op vertoon van het aankoopbewijs (kopie) en het garantiecertificaat.

 

Deze garantie geldt wereldwijd.

 

Uw wettelijke rechten en vooral uw rechten op garantie blijven van toepassing en zijn niet beperkt door deze garantie.