Privacyverklaring

Privacyverklaring

Versie: 19 juni 2021

Leifheit AG dankt je hartelijk voor je bezoek aan onze website. Wij vinden bescherming van je persoonsgegevens heel belangrijk en wij willen graag dat je je veilig voelt als je onze website bezoekt. Daarom geven wij hier belangrijke informatie over de gegevens die bij gebruik van onze website verzameld, verwerkt en gebruikt worden in overeenstemming met de Duitse privacy- oftewel gegevensbeschermingswetgeving en vooral de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in Nederland AVG heet.

 

Waar in deze privacy-informatie sprake is van 'wij', 'we' of 'ons', wordt daarmee Leifheit AG bedoeld.

 

A. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is

 

Leifheit AG

Leifheitstraße 1

56377 Nassau

 

Telefoon +49 (0) 2604 - 977 0

Telefax +49 (0) 2604 - 977 402

E-mail: info@leifheit.com

 

Onze functionaris gegevensbescherming is te bereiken op het volgende adres in Duitsland:

 

DataCo GmbH

Nymphenburger Str. 86

80636 München

Germany

Telefoon: +49 89 7400 45840

E-mail: datenschutz@dataguard.de

 

Heb je vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van je persoonsgegevens of wil je gebruik maken van je rechten, zoals je recht op informatie of rectificatie? Of heb je suggesties of bezwaren? Gebruik dan bovenstaande contactgegevens om contact op te nemen.

 

B. Welke persoonsgegevens verwerken wij met welk doel en op welke rechtsgrond?

In overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming verwerken wij je persoonsgegevens uitsluitend als de wetgeving ons dat toestaat of als je ons toestemming daarvoor gegeven hebt. Dit geldt ook voor de verwerking van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden.

 

Onder persoonsgegevens valt alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'). Een identificeerbare persoon is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, nummer, locatiegegevens of bijzondere kenmerken en dergelijke.

 

Niet onder persoonsgegevens valt daarentegen informatie die niet aan jouw identiteit gekoppeld kan worden, bijvoorbeeld statistische gegevens zoals het aantal gebruikers van onze website of vergelijkbare samengevatte gegevens.

 

Op deze website kunnen we onder meer informatie verzamelen die ons op zichzelf niet in staat stelt om directe conclusies te trekken over jouw persoon. In bepaalde gevallen – in het bijzonder in combinatie met andere gegevens – is deze informatie echter toch als 'persoonsgegevens' in de zin van de privacywetgeving te beschouwen.

 

Binnen Leifheit AG is toegang tot je gegevens mogelijk voor diegenen die deze gegevens nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld bij onze bedrijfsactiviteiten.

 

 

I. Als je onze website bezoekt

Je kunt onze website bezoeken zonder ons informatie over jouw persoon te geven.

Wanneer je onze website bezoekt, slaan we als standaardprocedure tijdelijke informatie op over de aard en de duur van het websitegebruik, namelijk

 • IP-adres, contactgegevens van de aanvragende computer
 • datum en tijdstip van je aanvraag
 • duur van je bezoek
 • inhoud van de opvraging (de concrete pagina), dus de webpagina's die je bij ons bezoekt
 • gegevens over het gebruikte type browser en besturingssysteem

Met welk doel en op welke rechtsgrond verwerken wij je persoonsgegevens?

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 punt f) AVG:

 

Wij verzamelen en verwerken de genoemde technisch noodzakelijke gegevens, om deze website te kunnen weergeven voor jou en om de stabiliteit en veiligheid van deze website te kunnen waarborgen.

 

Hoelang slaan we je persoonsgegevens op?

 

Op grond van ons gerechtvaardigd belang slaan we je persoonsgegevens slechts op voor zolang ze nodig zijn om bovengenoemde doelen van de gegevensverwerking te bereiken. De loggegevens worden binnen zeven dagen verwijderd. Als langere opslag vereist is voor het opsporen en vervolgen van misbruik of doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor het opsporen en verhelpen van technische fouten worden de gegevens door ons hoogstens tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen (dat wil zeggen in de regel 3 jaar; in sommige gevallen echter ook wel 30 jaar) verder verwerkt, en dan pas aansluitend verwijderd.

 

II. Cookies

In aanvulling op de hierboven genoemde gegevens worden bij gebruik van onze website cookies op je computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestandjes die aan de door jou gebruikte browser toegewezen worden en opgeslagen worden op je harde schijf om informatie door te geven aan de locatie die de cookie plaatst. Cookies voeren geen programma's uit en kunnen geen virussen overdragen op je computer. Ze dienen om het internetaanbod als geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

 

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd, als je de browser sluit. Dit geldt met name voor de sessiecookies. Deze slaan een zogeheten sessie-id op, waarmee verschillende verzoeken van je browser aan een sessie gekoppeld worden. Daardoor kan je computer herkend worden, als je op onze website terugkeert. De sessiecookies worden verwijderd, als je uitlogt of de browser sluit.

 

We gebruiken echter ook permanente cookies. Deze dienen om de gebruiker beter door de website te leiden. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde ingestelde bewaartijd, die afhankelijk is van de cookie. Informatie hierover is te vinden in onze cookiebanner.

 

Je kunt de cookies op ieder moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van je browser.

 

Bij cookies die dienen om ons internetaanbod als geheel veiliger, gebruikersvriendelijker en effectiever te maken – bijvoorbeeld om het navigeren op onze website handiger te maken – hebben wij een gerechtvaardigd belang. Rechtsgrond voor de verwerking van dergelijke cookies is artikel 6 lid 1 punt f) AVG. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces via ons contactformulier uit te voeren, worden ook opgeslagen op grond van artikel 6 lid 1 punt f) AVG. Dergelijke cookies worden aangeduid als 'noodzakelijk' in de individuele cookie-instellingen in onze cookiebanner.

 

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies en andere mechanismen voor analyse- en advertentiedoeleinden/tracking (zie verder hieronder voor details) is jouw toestemming, artikel 6 lid 1 punt a) AVG, die wij afzonderlijk voor dit doel verkrijgen. De toestemming is vrijwillig en niet noodzakelijk voor het gebruik van onze homepage. Je kunt aan de hand van onze cookiebanner beslissen voor welke cookies je toestemming geeft. Let bij het bepalen van je individuele cookie-instellingen goed op onze aanvullende cookie-informatie in onze cookiebanner.

 

Je kunt je browserinstellingen aan je voorkeuren aanpassen en bijvoorbeeld cookies van derde aanbieders (zogeheten third-party-cookies) weigeren, of alle cookies weigeren. We wijzen je erop, dat je dan wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

III. Als je ons een aanvraag of reactie stuurt via ons contactformulier

Je kunt het contactformulier gebruiken om contact met ons op te nemen.

 

Als je ons contactformulier gebruikt, kunnen wij onderstaande persoonsgegevens verzamelen, voor zover je deze invoert:

 • aanspreekvorm
 • voornaam, achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • productgroep (bij vragen/reacties gericht aan de klantenservice)
 • product (bij vragen/reacties gericht aan de klantenservice)
 • eventuele andere op het contactformulier ingevulde gegevens. 

Verplichte velden zijn als zodanig aangegeven. Als je de verplichte velden niet invult, kunnen we je vraag/reactie niet verwerken. Voor de rest is de verstrekking van je persoonsgegevens vrijwillig.

 

Met welk doel en op welke rechtsgrond verwerken wij je persoonsgegevens?

 

De persoonsgegevens die vereist zijn voor de beantwoording van je vraag/reactie gebruiken we uitsluitend om je contactaanvraag te beantwoorden. De rechtsgrond in deze gevallen is artikel 6 lid 1 punt b) VGA bij precontractuele/contractuele aanvragen (doel bijvoorbeeld: behandeling van wettelijke garantie en fabrikantgarantie, het plaatsen van bestellingen voor de verzending van reserveonderdelen), en verder artikel 6 lid 1 punt f) AVG. Ons zwaarder wegend gerechtvaardigd belang binnen het toepassingsgebied van artikel 6 lid 1 punt f) AVG is het verwerken en beantwoorden van je contactaanvraag, klacht of complimenten.

 

Hoelang slaan we je persoonsgegevens op?

 

Wij verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel van de gegevensverwerking, zoals hierboven beschreven, te bereiken, met inachtneming van eventuele wettelijke bewaartermijnen. In overeenstemming met de bepalingen van de privacywetgeving zullen wij de met betrekking tot jouw persoon opgeslagen persoonsgegevens ook zonder jouw toedoen verwijderen, als de gegevens niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn opgeslagen of niet meer nodig zijn om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.

 

Bovendien kunnen wij je gegevens bewaren tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen (doorgaans 3 jaar; in sommige gevallen echter ook tot 30 jaar), voor zover dit noodzakelijk is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Daarna worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd.

 

IV. Registratie klantaccount / bestellingen via onze webshop

Klantaccount

 

Als je je bij ons registreert en een klantaccount aanmaakt, verzamelen wij je voor- en achternaam, je e-mailadres en indien van toepassing je persoonlijke wachtwoord op rechtsgrond van artikel 6 lid 1 punt b) AVG. Onmiddellijk na verzending aan ons wordt het door jou gekozen wachtwoord versleuteld. Je wachtwoord wordt bij ons ook alleen in versleutelde vorm opgeslagen.

 

De verplichte persoonsgegevens hebben we nodig om je in staat te stellen een account in onze webshop te openen. Als je de gemarkeerde verplichte velden niet invult, kun je dus geen account aanmaken.

 

Je kunt je online klantaccount altijd laten verwijderen. Neem daartoe contact met ons op, via de aangegeven contactgegevens.

 

Wij verwerken je bovengenoemde persoonsgegevens zolang je een account bij ons hebt en verwijderen ze zodra je je account bij ons verwijdert. We nemen daarbij echter wel eventuele wettelijke bewaartermijnen in acht. Bovendien kunnen wij je gegevens bewaren tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen (doorgaans 3 jaar; in sommige gevallen echter ook tot 30 jaar), voor zover dit noodzakelijk is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Daarna worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd.

 

Bestellen in de webshop

 

Als je wil bestellen in onze webshop, is het voor het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk dat je de persoonsgegevens verstrekt die wij nodig hebben voor de afwikkeling van je bestelling. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

 

Verplicht in te voeren gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van bestellingen/overeenkomsten (aanspreekvorm, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, land, e-mailadres) zijn als zodanig gemarkeerd. Verdere invoer is vrijwillig (bijvoorbeeld telefoonnummer). Als je de verplichte velden niet invult, kun je geen bestelling plaatsen.

 

De door jou ingevulde gegevens verwerken wij om je bestelling te kunnen afwikkelen.

 

De persoonsgegevens die wij moeten bewaren om aan onze bewaarplicht te voldoen, worden bewaard tot het einde van de betreffende bewaarplicht. Wij zijn volgens de Duitse handels- en belastingwetgeving verplicht om je adres-, betaal- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Twee jaar na het uitschrijven van de factuur gaan wij de verwerking echter beperken, wil zeggen dat we je gegevens alleen nog verwerken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en ze alleen raadplegen als dat noodzakelijk is met het oog op het doel van de bewaarplicht.

 

Bovendien kunnen wij je gegevens bewaren tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen (doorgaans 3 jaar; in sommige gevallen echter ook tot 30 jaar), voor zover dit noodzakelijk is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Daarna worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd.

 

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, wordt het bestelproces versleuteld met TLS-technologie.

 

Wat betreft onze betaaldienstverleners, zie hieronder, punt E.

 

V. Als je producten van onze webshop beoordeelt op onze website

Nadat je een product uit ons assortiment besteld hebt, krijg je van ons de gelegenheid om in onze webshop een beoordeling te geven voor het product en de webshop zelf.

 

In het kader van de beoordeling worden uitsluitend die persoonsgegevens gepubliceerd die je zelf ingevuld hebt.

 

Met welk doel en op welke rechtsgrond verwerken wij je persoonsgegevens?

 

Nadat we je toestemming verkregen hebben (artikel 6 lid 1 punt a) AVG), sturen we je eerst een e-mail waarin we je vragen of je een beoordeling wilt geven.

 

De rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens die je verstrekt bij het geven van je beoordeling is ons gerechtvaardigd belang, artikel 6 lid 1 punt f) AVG. Ons zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bestaat in het peilen van de tevredenheid van onze klanten, om zo onze dienstverlening en onze producten te verbeteren.

 

Het verstrekken van je persoonsgegevens is vrijwillig. Als je echter bepaalde gegevens (zoals je e-mailadres) niet verstrekt, dan kan het zijn dat we je beoordeling niet kunnen publiceren.

 

Hoelang slaan we je persoonsgegevens op?

 

In dit geval slaan we je persoonsgegevens zo lang op, tot je BEZWAAR maakt tegen deze gegevensverwerking, omdat het gaat om gegevensverwerking voor reclamedoeleinden.

 

Bovendien kunnen wij je gegevens bewaren tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen (doorgaans 3 jaar; in sommige gevallen echter ook tot 30 jaar), voor zover dit noodzakelijk is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Daarna worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd.

 

VI. Integratie van Trusted Shops Trustbadge

Om onze met het reviewsysteem van Trusted Shops verzamelde beoordelingen te tonen, hebben we de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd op onze website.

 

Deze vertrouwensbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln (Keulen).

 

De trustbadge wordt door een CDN-aanbieder (Content Delivery Network) in het kader van de orderverwerking ter beschikking gesteld.

 

Bij het opvragen van de trustbadge slaat onze webserver automatisch een serverlogbestand op, dat ook je IP-adres, datum en tijdstip van de opvraging, het overgedragen gegevensvolume en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de opvraging documenteert. Afzonderlijke toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsincidenten. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na hun creatie automatisch verwijderd.

 

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is hierbij de aanwezigheid van toestemming van de gebruiker, die wij afzonderlijk voor dit doel verkrijgen, artikel 6 lid 1 punt a) AVG. De toestemming is vrijwillig en niet noodzakelijk voor het gebruik van onze homepage. Onze aanbieder kan je persoonsgegevens ook in de VS verwerken, waarbij in de VS mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat, terwijl er geen adequaatheidsbesluit afgegeven is en er geen passende waarborgen zijn en waarbij met name de rechten van betrokkenen mogelijk niet kunnen worden afgedwongen. Indien je ons je toestemming geeft, strekt deze zich ook uit tot de verwerking in dit derde land, artikel 49 lid 1 punt a) AVG. Je hebt het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming.

Andere dan de al genoemde persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan Trusted Shops als je hiervoor toestemming gegeven hebt, als je na het voltooien van een bestelling besluit om producten van Trusted Shops te gaan gebruiken of als je al geregistreerd bent voor het gebruik daarvan. In dit geval is de tussen jou en Trusted Shops afgesproken overeenkomst van toepassing.

 

VII. Als je je aanmeldt voor de Leifheit Newsletter

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief, de Leifheit Newsletter.

 

Als je je voor de Leifheit Newsletter aanmeldt, verwerken wij je e-mailadres en geboortedatum.

Wij verzamelen in dit geval geen andere gegevens dan het e-mailadres en geboortedatum.

 

Na de eerste registratiestap verzenden we een geautomatiseerde e-mail aan het aangegeven e-mailadres. Dit doen we om na te gaan of jij de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent. Of om na te gaan, of de eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met ontvangst van de nieuwsbrief. Pas na bevestiging van de inschrijving voor de nieuwsbrief via een link in de bevestigingsmail voegen wij het opgegeven e-mailadres toe aan onze distributielijst.

 

Het verstrekken van je persoonsgegevens is vrijwillig. Als je echter bepaalde gegevens (hier: je e-mailadres) niet verstrekt, kunnen we je de nieuwsbrief niet toesturen.

 

Met welk doel en op welke rechtsgrond verwerken wij je persoonsgegevens?

 

Rechtsgrond voor de verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 punt a) AVG.

 

Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken, met toekomstige werking. Je kunt je dus altijd afmelden voor de nieuwsbrief, door een bericht te sturen aan bovenstaande contactgegevens of via de uitschrijflink in de nieuwsbrief (Unsubscribe).

 

Je intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van je toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking.

 

Hoelang slaan we je persoonsgegevens op?

 

Na je afmelding verwijderen we je e-mailadres, voor zover je niet uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt voor verder of overig gebruik van je gegevens.

 

Bovendien kunnen wij je gegevens bewaren tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen (doorgaans 3 jaar; in sommige gevallen echter ook tot 30 jaar), voor zover dit noodzakelijk is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Daarna worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd.

 

VIII. Als je deelneemt aan een van onze prijsvragen

Als je aan een van onze prijsvragen of wedstrijden op onze website online deelneemt, dan verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • aanspreekvorm
 • voornaam, achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Het verstrekken van je persoonsgegevens is vrijwillig. Als je echter bepaalde gegevens (zoals je e-mailadres) niet verstrekt, dan kan het zijn dat je niet kunt deelnemen aan de prijsvraag.

 

Met welk doel en op welke rechtsgrond verwerken wij je persoonsgegevens?

 

Wij verwerken je persoonsgegevens om een overeenkomst (uitvoering van de prijsvraag) met jou te sluiten en na te komen (artikel 6 lid 1 punt b) AVG). De persoonsgegevens hebben wij nodig voor de afwikkeling van de prijsvraag en de communicatie met de deelnemer.

 

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die niet aan een prijsvraag deelnemen, maar voor dit doel toch contact met ons opnemen, op grond van een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 punt f) AVG). Ons zwaarder wegend gerechtvaardigd belang is de afhandeling van deze communicatie en, indien nodig, het reageren op klachten.

 

Hoelang slaan we je persoonsgegevens op?

 

Je persoonsgegevens worden verwijderd, zodra ze niet langer vereist zijn voor de genoemde doeleinden. Het kan echter zijn, dat we je gegevens moeten blijven bewaren tot het verstrijken van de door de wetgever of toezichthoudende autoriteiten uitgevaardigde bewaarverplichtingen en -termijnen. Bovendien kunnen wij je gegevens bewaren tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen (d.w.z. in de regel 3 jaar om eventuele klachten over onjuiste resultaten van de prijsvraag af te kunnen wikkelen, in enkele gevallen echter tot 30 jaar), voor zover dit noodzakelijk is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Daarna worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd.

 

C. Verdere verwerking, gebruik van onder meer analyse- en reclametools

We zetten de volgende tools in voor onderstaande doelen:

 

I. Google Analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Indien je gewone verblijfplaats is in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) de verwerkingsverantwoordelijke voor je gegevens. Google Ireland Limited is dan het aan Google gelieerde bedrijf dat voor de verwerking van je gegevens en naleving van de toepasselijke privacywetgeving verantwoordelijk is.

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie 'anonymizelP()'. Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt, waardoor ze niet aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld. Indien bij over jou verzamelde gegevens koppeling aan een persoon mogelijk is, wordt deze koppeling dus uitgesloten.

 

Google Analytics gebruikt cookies. Deze worden opgeslagen op je computer en maken analyse van je gebruik van de website mogelijk. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Aangezien IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt je IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door je browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te analyseren en evalueren, om rapportages over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten in relatie met het websitegebruik en internetgebruik aan ons als website-uitbater te verlenen. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en het interessanter te maken voor jou als gebruiker.

 

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is hierbij de aanwezigheid van toestemming van de gebruiker, die wij afzonderlijk voor dit doel verkrijgen, artikel 6 lid 1 punt a) AVG. De toestemming is vrijwillig en niet noodzakelijk voor het gebruik van onze homepage. Onze aanbieder kan je persoonsgegevens ook in de VS verwerken, waarbij in de VS mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat, terwijl er geen adequaatheidsbesluit afgegeven is en er geen passende waarborgen zijn en waarbij met name de rechten van de betrokkenen mogelijk niet kunnen worden afgedwongen. Indien je ons je toestemming geeft, strekt deze zich ook uit tot de verwerking in dit derde land, artikel 49 lid 1 punt a) AVG. Je hebt het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming. Je kunt het opslaan van de cookies verhinderen door dit in te stellen in onze cookiebanner en/of je browser-software (zie hieronder). Wij willen je er echter op wijzen dat je in dit geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

 

Je kunt bovendien verhinderen dat door de cookie gegenereerde gegevens en gegevens over je gebruik van onze website (inclusief je IP-adres) aan Google verzonden worden of dat deze gegevens door Google verwerkt worden, door de browser-plugin te downloaden en te installeren:

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Op-out-cookies verhinderen bovendien dat in de toekomst gegevens worden verzameld als je deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt op verschillende apparaten, moet je de opt-out instellen op alle systemen die je gebruikt. Als je hier klikt, wordt de opt-out-cookie op deze website ingesteld:

 

Google Analytics uitschakelen

 

Let op: als je niet wilt dat meetgegevens vastgelegd worden, moet je ervoor zorgen dat je de opt-out-cookie(s) niet verwijdert. Als je al je cookies in de browser verwijderd hebt, dan moet je de opt-out-cookie opnieuw instellen.

 

Sessies en campagnes worden na een bepaalde periode beëindigd. Standaard worden sessies beëindigd na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na zes maanden. De looptijd van de campagnes kan maximaal twee jaar bedragen.

 

Verdere informatie over de gebruiksvoorwaarden, privacy en gegevensbescherming kan bij Google worden verkregen via de volgende links:

 

1. Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html,

2. Privacyverklaring: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

 

II. Google Maps

Deze website maakt gebruik van de Google Maps API om interactieve kaarten direct op de website te tonen en om je in staat te stellen de kaartfunctie handig te gebruiken. Dit is een dienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

 

Indien je gewone verblijfplaats is in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) de verwerkingsverantwoordelijke voor je gegevens. Google Ireland Limited is dan het aan Google gelieerde bedrijf dat voor de verwerking van je gegevens en naleving van de toepasselijke privacywetgeving verantwoordelijk is.

 

Door je bezoek aan onze website ontvangt Google de informatie dat je de desbetreffende pagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de onder C. I. van deze verklaring genoemde gegevens verstrekt. Hierbij maakt het niet uit of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop je ingelogd bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je bij Google ingelogd bent, worden je gegevens rechtstreeks gekoppeld aan je account. Als je deze koppeling met je profiel bij Google niet wenst, dan moet je uitloggen, voordat je de knop activeert. Google slaat je gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of aangepaste vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs bij gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de gebruiker afgestemde reclame te presenteren en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over je activiteiten op onze website. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Als je dit recht wilt uitoefenen, dan moet je contact opnemen met Google.

 

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is hierbij de aanwezigheid van toestemming van de gebruiker, die wij afzonderlijk voor dit doel verkrijgen, artikel 6 lid 1 punt a) AVG. De toestemming is vrijwillig en niet noodzakelijk voor het gebruik van onze homepage. Onze aanbieder kan je persoonsgegevens ook in de VS verwerken, waarbij in de VS mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat, terwijl er geen adequaatheidsbesluit afgegeven is en er geen passende waarborgen zijn en waarbij met name de rechten van de betrokkenen mogelijk niet kunnen worden afgedwongen. Indien je ons je toestemming geeft, strekt deze zich ook uit tot de verwerking in dit derde land, artikel 49 lid 1 punt a) AVG. Je hebt het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming. Wij willen je er echter op wijzen dat je in dit geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in, verwijzen wij je naar het privacybeleid van de aanbieder. Daar vind je ook nadere informatie over je rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen:

 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

III. Google Ads Conversion

Wij gebruiken het aanbod van Google Ads Conversion om met behulp van reclamemedia (zogeheten Google Ads) op externe websites de aandacht te vestigen op ons aantrekkelijke aanbod en aanbiedingen. Dit is een dienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Indien je gewone verblijfplaats is in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) de verwerkingsverantwoordelijke voor je gegevens; Google Ireland Limited is dan het aan Google gelieerde bedrijf dat voor de verwerking van je gegevens en naleving van de toepasselijke privacywetgeving verantwoordelijk is.

 

Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we onderzoeken hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Ons belang hierbij is jou reclame laten zien die voor jou interessant is, onze website interessanter voor je maken en een faire berekening van reclamekosten mogelijk maken.

 

De advertenties worden door Google geleverd via zogeheten adservers. Voor dit doel maken we gebruik van adserver-cookies, waarmee bepaalde parameters kunnen worden gemeten om het succes te meten, zoals gerealiseerde weergaven van de advertenties of gebruikerskliks. Als je via een Google-advertentie op onze website komt, slaat Google Ads een cookie op in je computer. Deze cookie vervalt meestal na 30 dagen en dient niet bedoeld te zijn om jou persoonlijk te identificeren. Bij deze cookie worden in de regel de volgende analysewaarden opgeslagen: de unieke cookie-id, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-view-conversies) en de opt-out-informatie (aanduiding dat de gebruiker niet langer gecontacteerd wenst te worden).

 

Dankzij deze cookies kan Google je internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Ads-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet vervallen is, dan kunnen Google en de klant zien, dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en doorgestuurd is naar deze webpagina. Iedere Ads-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet via de websites van Ads-klanten getraceerd worden. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in de genoemde reclamemaatregelen. Wij krijgen van Google alleen maar statistische analyses. Op basis van deze analyses kunnen wij onderscheiden welke van de ingezette reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclamemedia; in het bijzonder kunnen wij de gebruikers niet identificeren aan de hand van deze informatie.

 

Plaatsing van cookies gebeurt uitsluitend als je daarvoor toestemming gegeven hebt. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 punt a) AVG. Deze toestemming is vrijwillig. Je kunt deze toestemming weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder te hoeven vrezen voor nadelen. Je kunt deze toestemming ook te allen tijde intrekken met toekomstige werking, zonder dat dit nadelige gevolgen voor jou heeft. Google verwerkt je persoonsgegevens ook in de VS. Voordat je je toestemming geeft overeenkomstig artikel 49 lid 1 punt a) AVG, willen wij je erop wijzen dat er in de VS mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat, terwijl er geen adequaatheidsbesluit afgegeven is en er geen passende waarborgen zijn, aangezien de privacywetgeving niet in overeenstemming is met de vereisten van de AVG en waarbij met name rechten van betrokkenen mogelijk niet kunnen worden afgedwongen.

 

Door de ingezette marketingtools maakt je browser automatisch, als je daar toestemming voor gegeven hebt, rechtstreeks verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google met behulp van deze tool verzamelt en informeren je daarom op basis van onze huidige kennis: door de integratie van Ads Conversion ontvangt Google informatie dat je het betreffende deel van onze website opgevraagd hebt of dat je op een advertentie van ons geklikt hebt. Als je geregistreerd bent bij een dienst van Google, kan Google je bezoek aan je account koppelen. Maar ook als je niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder je IP-adres achterhaalt en opslaat.

 

Behalve door je toestemming te weigeren of in te trekken in onze cookiebanner, kun je deelname aan deze trackingprocedure ook op verschillende andere manieren verhinderen:

 

a) door een geschikte instelling van je browsersoftware, met name onderdrukking van cookies van derden zorgt ervoor dat je geen advertenties van derden ontvangt;

 

b)  door deactivering van de cookies voor conversie-tracking, door je browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein 'www.googleadservices.com' geblokkeerd worden, via de link www.google.de/settings/ads; deze instellingen worden verwijderd, als je je cookies verwijdert;

 

c)   door deactivering van de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieder die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne 'About Ads', via de link www.aboutads.info/choices: deze instelling wordt verwijderd, als je je cookies verwijdert;

 

d)   door permanente deactivering in je browser via de link www.google.com/settings/ads/plugin.

 

Wij willen je erop wijzen dat je in dit geval wellicht niet alle functies van dit aanbod in hun volle omvang kunt gebruiken.

 

 

Meer informatie en de Privacyverklaring van Google vind je hier: https://policies.google.com/privacy?gl=nl.

 

IV. Google Ads Remarketing

Daarnaast gebruiken we Google Ads in de remarketing-versie. Dit is een dienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Indien je gewone verblijfplaats is in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) de verwerkingsverantwoordelijke voor je gegevens; Google Ireland Limited is dan het aan Google gelieerde bedrijf dat voor de verwerking van je gegevens en naleving van de toepasselijke priacywetgeving verantwoordelijk is.

 

Bij Google Remarketing gaat het om een procedure die wij gebruiken om jou binnen 14 maanden opnieuw te benaderen. Deze bovengenoemde periode is door ons zo kort mogelijk gekozen en met het gebruik ervan hebben wij het volgende doel: met deze tool is het mogelijk om je na je bezoek aan onze website bij overig internetgebruik je onze advertenties te tonen. Dit gebeurt door middel van cookies die opgeslagen worden in je browser en die door Google worden gebruikt om je gebruiksgedrag bij je bezoeken aan diverse websites te registreren en te evalueren. Op deze manier kan Google je vorige bezoek aan onze website vaststellen. Combineren van de in het kader van remarketing verzamelde gegevens met je persoonsgegevens die eventueel door Google worden opgeslagen, vindt niet plaats, volgens eigen verklaringen van Google. Bij remarketing wordt volgens Google met name gebruik gemaakt van pseudonimisering.

 

Plaatsing van cookies gebeurt uitsluitend als je daarvoor toestemming gegeven hebt. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 punt a) AVG. Deze toestemming is vrijwillig. Je kunt deze toestemming weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder te hoeven vrezen voor nadelen. Je kunt deze toestemming ook te allen tijde intrekken met toekomstige werking, zonder dat dit nadelige gevolgen voor jou heeft. Google verwerkt je persoonsgegevens ook in de VS. Voordat je je toestemming geeft overeenkomstig artikel 49 lid 1 punt a) AVG, willen wij je erop wijzen dat er in de VS mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat, terwijl er geen adequaatheidsbesluit afgegeven is en er geen passende waarborgen zijn, aangezien de privacywetgeving niet in overeenstemming is met de vereisten van de AVG en waarbij met name rechten van betrokkenen mogelijk niet kunnen worden afgedwongen.

 

Behalve door je toestemming te weigeren of in te trekken in onze cookiebanner, kun je deelname aan deze trackingprocedure ook op verschillende andere manieren verhinderen:

 

a) door een geschikte instelling van je browsersoftware, met name onderdrukking van cookies van derden zorgt ervoor dat je geen advertenties van derden ontvangt;

 

b) door deactivering van de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieder die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne 'About Ads', via de link www.aboutads.info/choices; deze instelling wordt verwijderd, als je je cookies verwijdert;

 

c) door permanente deactivering in je browser via de link www.google.com/settings/ads/plugin.

 

Wij willen je erop wijzen dat je in dit geval wellicht niet alle functies van dit aanbod in hun volle omvang kunt gebruiken.

 

Meer informatie en de Privacyverklaring van Google vind je hier: https://policies.google.com/privacy?gl=nl.

 

V. Google Tag Manager

Met jouw toestemming gebruiken we Google Tag Manager (rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 punt a) AVG). Dit is een dienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Indien je gewone verblijfplaats is in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) de verwerkingsverantwoordelijke voor je gegevens; Google Ireland Limited is dan dan het aan Google gelieerde bedrijf dat voor de verwerking van je gegevens en naleving van de toepasselijke privacywetgeving verantwoordelijk is.

 

Deze toestemming is vrijwillig. Je kunt deze toestemming weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder te hoeven vrezen voor nadelen. Je kunt deze toestemming ook te allen tijde intrekken met toekomstige werking, zonder dat dit nadelige gevolgen voor jou heeft. Google verwerkt je persoonsgegevens ook in de VS. Voordat je je toestemming geeft overeenkomstig artikel 49 lid 1 punt a) AVG, willen wij je erop wijzen dat er in de VS mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat, terwijl er geen adequaatheidsbesluit afgegeven is en er geen passende waarborgen zijn, aangezien de privacywetgeving niet in overeenstemming is met de vereisten van de AVG en waarbij met name rechten van betrokkenen mogelijk niet kunnen worden afgedwongen.

 

Met Google Tag Manager kunnen marketeers websitetags beheren via een interface. Google Tag Manager vergemakkelijkt de implementatie van Google Analytics en andere webanalysetools op onze website. Analyse van de gegevens zelf is met Tag Manager niet mogelijk; dat gebeurt in de specifieke tool. Google Tag Manager zelf (het systeem dat de tags implementeert) is daarbij een cookieloos domein. De tool zorgt voor de implementatie van andere tags, die in bepaalde omstandigheden gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

Als deactivering plaatsgevonden heeft op domein- of cookieniveau, dan blijft deze deactivering bestaan voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager geïmplementeerd worden.

 

VI. Inzet van edrone

Omvang van de verwerking van je persoonsgegevens

 

Wij gebruiken functionaliteiten van het Customer-Relationship-Management (CRM)-systeem edrone van edrone sp. z o.o., Lekarska 1, 31-203, Krakau, Polen (verder te noemen 'edrone').

 

Edrone is een CRM-systeem voor marketingautomatisering voor webshops. Het analyseert klantgedrag en benadert klanten met geautomatiseerde en gepersonaliseerde berichten.

 

Edrone verwerkt daartoe gegevens over het gebruikersgedrag in de webshop. Daarbij worden cookies door edrone opgeslagen op je eindapparaat. De volgende persoonsgegevens worden door edrone verwerkt:

 • voornaam en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoon
 • adres
 • IP-adres
 • geslacht
 • gebruikeractiviteit, met name bekeken product-id's of productcategorieën
 • technische browser- en apparaatinformatie

Meer informatie over gegevensverwerking door edrone vind je hier: https://edrone.me/en/privacy-policy/

Doel van de gegevensverwerking


Wij gebruiken edrone als CRM-tool voor het beheer van de interactie met de klant. Daartoe verzamelt en analyseert edrone automatisch gegevens over het gedrag van de gebruikers in de webshop en maakt gepersonaliseerde berichten op maat ter bevordering van de verkoop.

 

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens


Rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens is je toestemming, in overeenstemming met artikel 6 lid 1 punt a) AVG. Ook In onze cookiebanner kun je je toestemming weigeren, dat wil zeggen, je toestemming intrekken met betrekking tot toekomstige verwerking.

 

Je kunt de verwerking door edrone van je persoonsgegevens op verschillende manieren verhinderen: door het opslaan van cookies op je computer te voorkomen, de 'do-not-track'-functie van de ondersteunende browser te benutten, de uitvoering van script-codes in je browser te deactiveren of een script-blocker in je browser te installeren.

 

Meer informatie over edrone vind je hier: https://edrone.me/en/privacy-policy/

 

Duur van de verwerking

 

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken. Daarna worden je persoonsgegevens automatisch verwijderd.

 

VII. Bing Ads Conversion Tracking

Op onze websites gebruiken wij Conversion Tracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Voor gebruikers met woonplaats (of bedrijven met vestigingsplaats van het hoofdkantoor) in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland, de aangewezen onderneming.

 

Daarbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie opgeslagen op je computer, als je via een Microsoft Bing advertentie op onze website beland bent. Microsoft Bing en wij komen zo te weten, dat iemand op een advertentie geklikt heeft, doorgestuurd is naar onze website en een van tevoren bepaalde doelpagina (conversiepagina) bereikt heeft. Ons wordt daarbij uitsluitend het totaal aantal gebruikers bekendgemaakt die op een Bing-advertentie geklikt hebben en vervolgens doorgestuurd zijn naar de conversiepagina. Er wordt hierbij geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker meegedeeld.

 

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is hierbij de aanwezigheid van toestemming van de gebruiker, die wij afzonderlijk voor dit doel verkrijgen, artikel 6 lid 1 punt a) AVG. De toestemming is vrijwillig en niet noodzakelijk voor het gebruik van onze homepage. Onze aanbieder kan je persoonsgegevens ook in de VS verwerken, waarbij in de VS mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat, terwijl er geen adequaatheidsbesluit afgegeven is en er geen passende waarborgen zijn en waarbij met name rechten van betrokkenen mogelijk niet kunnen worden afgedwongen. Indien je ons je toestemming geeft, strekt deze zich ook uit tot de verwerking in dit derde land, artikel 49 lid 1 punt a) AVG. Je hebt het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming. Je kunt het opslaan van de cookies verhinderen door dit in te stellen in onze cookiebanner en/of je browser-software. Wij willen je echter erop wijzen dat je in dit geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

 

Meer informatie over gegevensbescherming, de ingezette cookies bij Microsoft en Bing Ads, evenals de opt-out-mogelijkheden vind je op de website van Microsoft:

 

https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings

 

en

 

https://account.microsoft.com/account/privacy?refd=account.microsoft.com&ru= https%3A %2F%2Faccount. microsoft.com%2Fprivacy%2F%3Frefd%3Daccount .microsoft.com&destrt=privacy-dashboard

 

VIII. Bing Ads Remarketing

Wij maken verder gebruik van de toepassing Microsoft 'Bing Ads Remarketing' van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Voor gebruikers met woonplaats (of bedrijven met vestigingsplaats van het hoofdkantoor) in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland, de aangewezen onderneming.

 

Gebruik van deze tool maakt het voor ons mogelijk om je na je bezoek aan onze website bij je overige internetgebruik onze advertenties te tonen. Zo willen wij je advertenties laten zien die voor jou interessant kunnen zijn. Dit gebeurt met een in je browser opgeslagen cookie, waarmee je gebruiksgedrag vastgelegd en geanalyseerd wordt. Er wordt geen persoonlijke informatie over afzonderlijke websitebezoekers aan ons bekendgemaakt. Wij kunnen website-klantendoelgroepen pas gericht met advertenties proberen te bereiken, als de klantendoelgroep een bepaalde kritische omvang (aantal klanten) bereikt heeft. Hierdoor is het onmogelijk voor ons om de identiteit van afzonderlijke bezoekers vast te stellen.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is hierbij de aanwezigheid van toestemming van de gebruiker, die wij afzonderlijk voor dit doel verkrijgen, artikel 6 lid 1 punt a) AVG. De toestemming is vrijwillig en niet noodzakelijk voor het gebruik van onze homepage. Onze aanbieder kan je persoonsgegevens ook in de VS verwerken, waarbij in de VS mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat, terwijl er geen adequaatheidsbesluit afgegeven is en er geen passende waarborgen zijn en waarbij met name rechten van betrokkenen mogelijk niet kunnen worden afgedwongen. Indien je ons je toestemming geeft, strekt deze zich ook uit tot de verwerking in dit derde land, artikel 49 lid 1 punt a) AVG. Je hebt het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming. Je kunt het opslaan van de cookies verhinderen door dit in te stellen in onze cookiebanner en/of je browser-software. Wij willen je echter erop wijzen dat je in dit geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

 

Meer informatie over gegevensbescherming, de ingezette cookies bij Microsoft en Bing Ads, evenals de opt-out-mogelijkheden vind je op de website van Microsoft:

 

https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings

 

en

 

https://account.microsoft.com/account/privacy?refd=account.microsoft.com&ru= https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2F%3Frefd%3Daccount. microsoft.com&destrt=privacy-dashboard

 

IX. Hotjar

Op onze website gebruiken wij met jouw toestemming ook Hotjar (met als rechtsgrond artikel 6 lid 1 punt a) AVG), een webanalysedienst van Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.

 

De door de cookies van Hotjar gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt de regel verzonden naar een server van Hotjar in de EU en daar opgeslagen. Hotjar gebruikt deze informatie om je gebruik van de website te analyseren en om rapportages over de website-activiteiten samen te stellen.

 

Opgeslagen wordt in het bijzonder je IP-adres in geanonimiseerde vorm, welke webpagina's je bekeken hebt en je bewegingspatroon op deze pagina's, aantal en posities van de kliks op links, browsertype en -versie, evenals de beeldschermgrootte van het gebruikte apparaat.

 

Niet opgeslagen worden persoonsgegevens en bewegingen op profielpagina's die persoonsgegevens bevatten.

 

Meer informatie over gegevensbescherming en Hotjar vind je in de privacyverklaring van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

 

Je hebt het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Je kunt het opslaan van de cookies verhinderen door dit in te stellen in onze cookiebanner en/of je browser-software. Wij willen je echter erop wijzen dat je in dit geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

 

Bovendien biedt Hotjar de mogelijkheid om gegevensverwerking door de cookie te verhinderen met toekomstige werking, door middel van de do-not-track-functie van browsers. Hier vind je hoe je deze functie activeert: https://www.hotjar.com/opt-out.

 

X. Facebook Custom Audience op basis van Facebook Pixel

Wij zetten op onze onlinepresentie de Facebook Pixel in van Meta Platforms, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA en diens vertegenwoordiger in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal H, D2 Dublin, Ierland (hierna: Facebook). Met behulp van de Facebook Pixel kunnen we de acties van gebruikers traceren, nadat deze een Facebook-advertentie gezien hebben of op een Facebook-advertentie geklikt hebben. In het kader daarvan kunnen persoonsgebonden gegevens opgeslagen en geëvalueerd worden, met name de activiteit van de gebruiker (in het bijzonder welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (in het bijzonder het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (in het bijzonder welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens van reclamepartners (in het bijzonder gepseudonimiseerde gebruikers-ID's). Zo kunnen wij de effectiviteit van Facebook-advertenties meten voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden.
 

De op deze manier verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, wat betekent dat we geen persoonsgegevens van individuele gebruikers zien. Deze gegevens worden echter wel opgeslagen en verwerkt door Facebook. Facebook kan deze gegevens koppelen aan je Facebook-account en ze ook gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het Privacybeleid van Facebook. Hierbij kunnen gegevens worden overgebracht naar Facebook-servers in de Verenigde Staten.
 

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook is hier te vinden: https://nl-nl.facebook.com/policy.php
 

Doel van de gegevensverwerking: het gebruik van de Facebook Pixel dient om reclamemaatregelen te analyseren en te optimaliseren.
 

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is hierbij de aanwezigheid van toestemming van de gebruiker, die wij afzonderlijk verkrijgen, artikel 6 lid 1 punt a) AVG. De toestemming is vrijwillig en niet noodzakelijk voor het gebruik van onze website. Onze aanbieder kan je persoonsgegevens ook in de VS verwerken, waarbij in de VS mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat, terwijl er geen adequaatheidsbesluit afgegeven is en er geen passende waarborgen zijn en waarbij met name de rechten van de betrokkenen mogelijk niet kunnen worden afgedwongen. Indien je ons je toestemming geeft, strekt deze zich ook uit tot de verwerking in dit derde land, artikel 49 lid 1 punt a) AVG. Je hebt het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van jouw toestemming heeft plaatsgevonden tot je intrekking van die toestemming. We willen je er echter op wijzen dat je in dit geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.
 

Duur van de gegevensopslag: je persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te bereiken.
 

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering: je hebt het recht je toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van je toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking. Je kunt de gegevensverwerking meteen bij je eerste bezoek aan onze website, of bij volgende bezoeken, afzonderlijk accepteren door te klikken op 'Cookie Policy' onderaan op onze websitepagina's, of weigeren door te klikken op 'Verander je toestemming' en de betreffende keuzes voor gegevensverwerking aanvinken of de vinkjes weghalen en dan klikken op 'Selectie toestaan'.
 

Het door Facebook verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens kun je nog steeds verhinderen door te voorkomen dat cookies van derden op je computer worden opgeslagen, door de functie 'Do Not Track' van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in je browser uit te schakelen of door een scriptblocker zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com) in je browser te installeren.
 

Verdere mogelijkheden voor bezwaar en verwijdering met betrekking tot Facebook vind je hier: https://nl-nl.facebook.com/policy.php

 

 

XI. Facebook Connect

Op onze website kun je via 'Facebook Connect' van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA of Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; verder: 'Facebook') in het kader van de zogeheten 'single sign on' inloggen en een bestelproces voltooien, als je een Facebook-profiel hebt. Je hoeft dan hiertoe geen online account bij ons te hebben.

 

De Facebook Connect login-dialoog geeft aan welke gegevens aan ons doorgegeven worden. Alleen als je vóór het inlogproces op basis van de overeenkomstige kennisgeving over uitwisseling van gegevens via Facebook je uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt in overeenstemming met artikel 6 lid 1 punt a) AVG, ontvangen wij bij je gebruik van de Facebook-Connect-knop, afhankelijk van je persoonlijke privacy-instellingen in je Facebook-profiel, de algemene en openbaar toegankelijke in je profiel opgeslagen informatie of door de gebruiker tot openbaar inzichtelijk verklaarde informatie. Deze informatie omvat onder meer de Facebook-naam, het gebruikers-id, het e-mailadres, de leeftijd, het geslacht en de profielfoto, alsmede de 'vind-ik-leuks'. Omgekeerd kunnen gegevens dan ook door ons aan Facebook doorgegeven worden. De gegevens die wij doorgeven, omvatten onder meer informatie over je surfgedrag in de webshop, zoals in welke producten je geïnteresseerd was, welke informatie je opgevraagd hebt en welke goederen of diensten je uiteindelijk gekocht hebt. We wijzen erop, dat afhankelijk van je instellingen en beslissingen bij Facebook of na wijzigingen in de privacyvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden van Facebook bij verlening van de toestemming voor overdracht wij onder meer de vriendenlijst kunnen ontvangen, indien deze gemarkeerd is als 'openbaar' in je privacy-instellingen bij Facebook.

 

In onze defaultinstellingen gaan wij gaan zo terughoudend mogelijk om met het doorgeven van je gegevens aan Facebook.

 

Als jij op jouw beurt niet wenst, dat Facebook de via onze internetpresentie verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan je Facebook-profiel, dan moet je vóór je bezoek aan onze website uitloggen bij Facebook.

 

Je toestemming is vrijwillig en niet noodzakelijk voor het gebruik van onze homepage. Onze aanbieder kan je persoonsgegevens ook in de VS verwerken, waarbij in de VS mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat, terwijl er geen adequaatheidsbesluit afgegeven is en er geen passende waarborgen zijn en waarbij met name rechten van betrokkenen mogelijk niet kunnen worden afgedwongen. Indien je ons je toestemming geeft, strekt deze zich ook uit tot de verwerking in dit derde land, artikel 49 lid 1 punt a) AVG. Je hebt het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming. Wij willen je er echter op wijzen dat je in dit geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

 

Je persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken. Daarna worden je persoonsgegevens automatisch verwijderd.

 

Voor informatie over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook zelf, alsmede over je rechten in dit verband en je instellingsmogelijkheden ter bescherming van je privacy, verwijzen wij naar het privacybeleid van Facebook. https://www.facebook.com/policy.php

 

D. Kredietbeoordeling, betalingsgedrag, risico van niet betalen

Wij bieden diverse betaalwijzen aan.

 

Bij betaling achteraf vindt een kredietwaardigheidsbeoordeling plaats in overeenstemming met artikel 22 lid 2 AVG door onze dienstverlener Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland, om de kredietwaardigheid van onze klanten vast te stellen, inclusief een analyse van het betalingsgedrag en het risico van niet betalen.

 

Wij verwerken de persoonsgegevens ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang om onze activa te beschermen, wanbetaling te voorkomen en onze rechten te handhaven of te verdedigen (rechtsgrond is artikel 6 lid 1 punt f) AVG).

 

Indien wij op basis van de verstrekte informatie niet overgaan tot het sluiten van een overeenkomst of de gewenste betaalwijze niet aanbieden, dan kun je via een bericht met gebruik van onderstaande contactgegevens jouw zienswijze uiteenzetten, menselijke tussenkomst bereiken en tegen de beslissing BEZWAAR maken.

 

Meer informatie over gegevensverwerking door Adyen N.V. vind je hier: https://www.adyen.com/platform/terms-and-conditions.

 

E. Betaaldienstverleners

Wij bieden diverse betaalwijzen aan.

 

Wij geven persoonsgegevens door in contractuele/precontractuele context aan de betreffende dienstverlener op grond van artikel 6 lid 1 punt b) AVG.

 

Details:

 

Adyen

 

Als je Adyen als betaalwijze kiest (momenteel voor Visa-/Mastercard-creditcardbetalingen), dan worden je voor het betalingsproces noodzakelijke gegevens automatisch doorgegeven aan Adyen N.V., Friedrichstraße 63, 10117 Berlijn, Germany.

 

Op alle Adyen-transacties is de privacyverklaring van Adyen van toepassing: https://www.adyen.com/platform/terms-and-conditions.

 

PayPal

 

Als je PayPal als betaalwijze kiest, dan worden de voor het betaalproces noodzakelijke gegevens automatisch door ons doorgegeven aan PayPal. De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg. De gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, kunnen door PayPal doorgegeven worden aan kredietbureaus. Doel van deze gegevensoverdracht is identiteits- en kredietcontrole.

 

PayPal kan je gegevens ook doorgeven aan derden, voor zover dat nodig is om te voldoen aan de contractuele verplichtingen van PayPal of om de gegevens namens PayPal te verwerken. Bij de overdracht van je persoonsgegevens binnen bedrijven die zijn aangesloten bij PayPal, zijn de Binding Corporate Rules van toepassing die zijn goedgekeurd door de betreffende toezichthoudende instanties. Deze vind je hier: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/bcr

 

Andere doorgifte van gegevens kan gebaseerd zijn op contractuele beschermingsbepalingen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met PayPal.

 

Op alle PayPal-transacties is de privacyverklaring van PayPal van toepassing, https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full/

 

KLARNA

 

Om je de betaalwijzen van Klarna (Klarna Pay Now en Klarna Pay Later) van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sweden aan te kunnen bieden, geven wij bij het afrekenen je persoonsgegevens in de vorm van voornaam, achternaam, e-mailadres en bestelgegevens door aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor hun betaalwijzen en deze betaalwijzen op jou kan afstemmen. We geven ook het concrete te betalen bedrag door aan de gekozen betaaldienstaanbieder, om de betaling af te kunnen handelen.

 

Bovendien verzamelt Klarna je mobiele telefoonnummer en geboortedatum met jouw toestemming, overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt a) AVG.

 

De verwerking van je doorgegeven persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met Klarna's eigen privacyverklaring: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy.

 

Google Pay

 

Als je kiest voor betaalwijze 'Google Pay' van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), wordt de betaling afgehandeld via de 'Google Pay'-applicatie van je mobiele eindapparaat met ten minste Android 4.4 (KitKat) en NFC-functie, door debitering van een aan Google Pay toegevoegde betaalkaart of een daar geverifieerd betaalsysteem (bijvoorbeeld PayPal). Voor de vrijgave van een betaling via Google Pay van meer dan € 25 is voorafgaande ontgrendeling van je mobiele eindapparaat door de betreffende ingestelde verificatiemaatregel (zoals gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon) vereist.

 

Met het oog op de afhandeling van de betaling worden de gegevens die je tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over je bestelling, doorgegeven aan Google. Google stuurt vervolgens je aan Google Pay toegevoegde betaalinformatie naar onze bronwebsite in de vorm van een uniek toegewezen transactienummer, dat wordt gebruikt om de verrichte betaling te verifiëren. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betaalgegevens van je bij Google Pay toegevoegde betaalmiddel, maar wordt aangemaakt en doorgegeven als eenmalig geldig numeriek token. Bij alle transacties via Google Pay treedt Google slechts op als tussenpersoon om de betaling af te handelen. De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in het kader van de relatie tussen de gebruiker en onze bronwebsite door debitering van het aan Google Pay toegevoegde betaalmiddel.

 

Google behoudt zich het recht voor om bepaalde transactiespecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te analyseren bij elke transactie die via Google Pay wordt verricht. Hiertoe behoren datum, tijdstip en bedrag van de transactie, locatie en beschrijving van de verkoper, een door de verkoper verstrekte beschrijving van de gekochte goederen of diensten, foto's die je bijgevoegd hebt bij de transactie, naam en e-mailadres van de verkoper en koper of verzender en ontvanger, de gebruikte betaalwijze, je beschrijving van de reden voor de transactie en eventueel de aan de transactie gekoppelde aanbieding.

Volgens Google wordt deze verwerking uitsluitend uitgevoerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt f) AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van correcte facturering, de verificatie van transactiegegevens en de optimalisering en het functionele onderhoud van de Google Pay-service.

 

Google behoudt zich tevens het recht voor om de verwerkte transactiegegevens te combineren met overige informatie die bij gebruik van overige Google-diensten verzameld en opgeslagen wordt.

 

De gebruiksvoorwaarden van Google Pay vind je hier:

 

https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=nl

 

Verdere informatie over gegevensbescherming bij Google Pay vind je hier:

 

https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=nl

 

Apple Pay

 

Als je kiest voor betaalwijze 'Apple Pay' van Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland, vindt de afhandeling van de betaling plaats via de 'Apple Pay'-functie van je met iOS, watchOS of macOS werkende eindapparaat door debitering van een aan 'Apple Pay' toegevoegde betaalkaart. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die in de hardware en software van je apparaat zijn geïntegreerd om je transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, moet je een code invoeren die je eerder hebt gedefinieerd en deze verifiëren met de Face ID- of Touch ID-functie op je eindapparaat.

 

Met het oog op de afhandeling van de betaling worden de gegevens die je tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over je bestelling, in versleutelde vorm door ons doorgegeven aan Apple. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens nogmaals met een ontwikkelaar-specifieke sleutel voordat de gegevens worden doorgegeven aan de betaaldienstaanbieder van de aan Apple Pay toegevoegde betaalkaart om de betaling uit te voeren. De encryptie zorgt ervoor dat alleen onze website, via welke de aankoop is gedaan, toegang heeft tot de betaalgegevens. Nadat de betaling verricht is, stuurt Apple het accountnummer van je apparaat en een transactiespecifieke dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om te bevestigen dat de betaling is geslaagd.

 

Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd, en of de transactie succesvol werd voltooid. Door de anonimisering is de mogelijkheid van verwijzing naar een persoon volledig uitgesloten. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple-producten en -diensten te verbeteren.

 

Als je Apple Pay op de iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop te voltooien die je via Safari op de Mac gedaan hebt, dan communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een versleuteld kanaal op de servers van Apple. Apple zal geen van deze gegevens verwerken of opslaan in een formaat waarmee jij persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Je kunt de mogelijkheid om Apple Pay op je Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van je iPhone. Ga naar 'Wallet & Apple Pay' en deactiveer 'Betalingen op Mac toestaan.

 

Meer informatie over gegevensbescherming bij Apple Pay vind je hier: https://support.apple.com/nl-nl/HT203027

 

F. Wie ontvangt nog meer mijn gegevens?

Naast aan de hierboven reeds genoemde ontvangers kunnen wij persoonsgegevens ook doorgeven aan:

 

I. Bezorgdiensten

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als je op onze website producten of diensten bestelt waarvoor een bezorgdienst ingezet wordt,

 • krijgt deze van ons je hieronder vermelde persoonsgegevens (het e-mailadres echter alleen met jouw toestemming),
 • krijg je per e-mail van ons je bestel- en verzendbevestiging en
 • krijg je per e-mail, afhankelijk van de betreffende bezorgdienst en de door jou gekozen informatie-opties, een melding dat je zending aangekomen is en/of een melding met de aankondiging van het pakket, alsmede de mogelijke leveringsopties van de bezorgdienst.

Je persoonsgegevens

 • naam
 • voornaam
 • adres
 • e-mailadres (alleen met toestemming)
 • telefoonnummer (indien opgegeven)

worden doorgegeven aan de volgende dienstverleners:

UPS Europa SA, Ave Ariane 5, Brussel, B-1200, België en 

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS INTERNATIONAL, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein, Germany

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is enerzijds om nakoming van de overeenkomst met jou mogelijk te maken en anderzijds om vervoerders in staat te stellen ontvangers per e-mail te informeren over de voortgang van de zending en zo de kans op succesvolle aflevering te vergroten.

 

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

 

Rechtsgrond voor het doorgeven van het e-mailadres aan de betreffende bezorgdienst en gebruik van de gegevens door deze bezorgdienst is toestemming, artikel 6 lid 1 punt a) AVG. De rechtsgrond voor de verwerking van de van de overige persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 punt b) AVG.

 

Duur van de verwerking

 

De doorgegeven gegevens worden bij de betreffende bezorgdienst verwijderd, zodra het pakket afgeleverd is.

 

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

 

De meldingsservice door de bezorgdienst kan door de betreffende gebruiker op ieder moment opgezegd worden. Voor dit doel staat in iedere e-mail een opt-out-link. Je kunt hiertoe ook contact opnemen met de bezorgdienst.

 

II. Deelname aan acties, wedstrijden en prijsvragen, sluiten van overeenkomsten en vergelijkbare diensten van ons in samenwerking met partners

1. Bovendien kunnen wij je persoonsgegevens doorgeven aan derden als wij samen met partners acties, wedstrijden, overeenkomsten of soortgelijke diensten aanbieden en je hieraan deelneemt. Ook in dit geval worden je persoonsgegevens alleen doorgegeven of op een andere wijze overgedragen aan derden als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van een overeenkomst of als je daarvoor vooraf toestemming gegeven hebt. Je hebt het recht om je gegeven toestemming op ieder moment in te trekken met toekomstige werking. Rechtsgronden zijn derhalve artikel 6 lid 1 punt a) en b) AVG.

 

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden, noch vermarkten wij ze op een andere manier.

 

2. Verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de LEIFHEIT PRODUKTTESTER COMMUNITY en productbeoordelingen vindt plaats door de firma Bazaarvoice Inc., 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Austin, Texas 78746, USA, als onze verwerker. Bazaarvoice Inc. verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de community en het gebruik van je productbeoordelingen.

 

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is hierbij de aanwezigheid van toestemming van de deelnemer, die wij afzonderlijk voor dit doel verkrijgen, artikel 6 lid 1 punt a) AVG. Deze toestemming is vrijwillig. Onze aanbieder kan je persoonsgegevens ook in de VS verwerken, waarbij in de VS mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat, terwijl er geen adequaatheidsbesluit afgegeven is en er geen passende waarborgen zijn, waarbij met name rechten van betrokkenen mogelijk niet kunnen worden afgedwongen.

Indien je ons je toestemming geeft, strekt deze zich ook uit tot de verwerking in dit derde land, artikel 49 lid 1 punt a) AVG. Je hebt het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming. Wij willen je er echter op wijzen dat je in dit geval wellicht niet alle functies van de community in hun volle omvang kunt gebruiken.

 

Meer informatie over de manier waarop Bazaarvoice Inc. je persoonsgegevens verwerkt, vind je hier: https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

 

III. Verdere mogelijke ontvangers

 • advocaten
 • overheidsorganen en -instanties (bijvoorbeeld belastingdienst, justitie, plaatselijke toezichthoudende autoriteiten, rechtbanken)
 • belastinginspecteurs inzake bedrijfs- en loonbelasting,
 • dienstverleners die wij inzetten in het kader van orderverwerking.

Wij hebben orderverwerkingscontracten gesloten met de in deze privacyverklaring genoemde verwerkers. De verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. De verwerkers worden voortdurend gecontroleerd en geaudit met betrekking tot hun gegevensbeschermingsmaatregelen. 

 

G. Worden mijn gegevens doorgegeven aan een derde land?

Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), wijzen wij u uitdrukkelijk op de gevolgen van deze omstandigheid. Doorgeven van persoonsgegevens naar een derde land, zoals naar de Verenigde Staten van Amerika, kan onder meer plaatsvinden, indien de Europese Commissie besloten heeft dat het derde land, het grondgebied of een of meer specifieke sectoren in dat derde land een passend beschermingsniveau bieden. Het is bovendien ook mogelijk dat de gegevensexporteur en de gegevensimporteur een contract sluiten met gebruikmaking van de modelbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie (artikel 46 lid 2 punt c) AVG). De gegevensoverdracht op basis hiervan is dan toegestaan zonder verdere goedkeuring door de toezichthoudende autoriteit (behoudens inachtneming van de verdere vereisten krachtens de AVG). Met betrekking tot aanbieders zoals Google, Facebook en Bing, en de door ons voor deze diensten verkregen toestemming (zie hierboven) om je persoonsgegevens te verwerken, wijzen we op het volgende: houd er rekening mee, alvorens je toestemming te geven, dat je persoonsgegevens bij sommige van de door ons ingezette dienstverleners ook in de VS gebruikt worden. Indien je ons je toestemming geeft, strekt deze zich ook uit tot de verwerking in dit derde land, artikel 49 lid 1 punt a) AVG. Bij de huidige stand van zaken is er in de VS waarschijnlijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming, terwijl er geen adequaatheidsbesluit afgegeven is en er geen passende waarborgen zijn, aangezien de regelgeving daar niet in overeenstemming is met de eisen van het Europees recht.

 

In zijn arrest van 16 juli 2020 (C-311/18) is het Europese Hof van Justitie onder meer tot de conclusie gekomen dat de wetten op basis waarvan de veiligheidsautoriteiten van de VS toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens die aan de VS zijn doorgegeven, geen beperking inhouden van de toegang tot persoonsgegevens van niet-Amerikanen. De bewakingsprogramma's op basis van de VS-wetgeving beperken zich niet tot wat strikt noodzakelijk is. Bovendien is het zo dat voor niet-Amerikanen geen afdwingbare rechten tegen dergelijke toegang tot hun gegevens gewaarborgd zijn.

 

H. Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats? Profilering?

Behalve bij de kredietwaardigheidsbeoordeling bij aankoop met achteraf betalen (zie boven) gebruiken wij geen geautomatiseerde besluitvorming overeenkomstig artikel 22 AVG. Indien wij op basis van de verstrekte informatie niet overgaan tot het sluiten van een overeenkomst of de gewenste betaalwijze niet aanbieden, dan kun je via een bericht met gebruik van onderstaande contactgegevens jouw zienswijze uiteenzetten, menselijke tussenkomst bereiken en tegen de beslissing BEZWAAR maken.

 

Welke privacyrechten heb ik?

 

Je hebt in relatie tot ons de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op rectificatie of verwijdering,
 • recht op beperking van verwerking,
 • recht op bezwaar tegen verwerking,
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Meer in detail:

Je kunt ons te allen tijde vragen of er persoonsgegevens met betrekking tot jou worden verwerkt; indien dit het geval is, hebt je recht op informatie over deze persoonsgegevens die over jou zijn opgeslagen. Daartoe kunt je altijd contact met ons opnemen via de aan het begin van deze privacyverklaring aangegeven kanalen.

 

Informatie over je recht om bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 AVG

 

Recht op bezwaar in een specifieke situatie

 

Bovendien heb je, als aan de wettelijke eisen voldaan wordt, de mogelijkheid om BEZWAAR te maken tegen de gegevensverwerking: je hebt te allen tijde het recht om wegens redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die plaatsvindt op grond van artikel 6 lid 1 punt e) of f) AVG. Met name voor zover onze verwerking van je persoonsgegevens steunt op onze belangenafweging, kun je dus bezwaar maken tegen verwerking ervan. Dit is het geval als de verwerking met name niet noodzakelijk is om een overeenkomst met jou na te komen, waar we dan ook telkens op wijzen in de beschrijving van de functies. Recht van bezwaar bestaat ook bij profilering op grond van artikel 6 lid 1 punt f) AVG in de zin van artikel 4 punt 4) AVG. Als je dergelijk bezwaar wilt maken, dan vragen wij je de redenen uiteen te zetten waarom wij je persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals wij dat doen. Bij onderbouwd bezwaar zullen we het betreffende geval beoordelen en de gegevensverwerking stoppen of aanpassen, of we zullen je wijzen op onze dwingende gerechtvaardigde gronden op basis waarvan wij de verwerking dan zullen voortzetten.

 

Over je bezwaar kun je altijd contact met ons opnemen via de aan het begin van deze privacyverklaring aangegeven kanalen.

 

Als je toestemming gegeven hebt voor verwerking van je gegevens, dan kun je die altijd intrekken. Zo'n intrekking heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van je persoonsgegevens, maar pas nadat je deze intrekking aan ons kenbaar gemaakt hebt.

 

Bovendien heb je recht op rectificatie, beperking van de verwerking of verwijdering van de van jou verzamelde en verwerkte gegevens. Onder de voorwaarden van artikel 20 AVG heb je ook recht op gegevensoverdraagbaarheid oftewel dataportabiliteit, dus om de betreffende persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen, en om deze gegevens zonder belemmering van ons door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

Indien je je privacyrechten wilt laten gelden, neem dan contact op via de aan het begin van deze privacyverklaring aangegeven kanalen.

 

Heb je nog vragen, suggesties of klachten met betrekking tot onze informatie over privacy, gegevensbescherming en de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je altijd contact met ons opnemen via de aan het begin van deze privacyverklaring aangegeven kanalen.

 

Verder heb je het recht, onverminderd andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, om een klacht in te dienen bij een (gegevensbeschermings) autoriteit of autoriteit persoonsgegevens, met name in de lidstaat van je woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De autoriteit gegevensbescherming voor de Duitse deelstaat Rheinland-Pfalz is: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, postadres: Postfach 30 40, 55020 Mainz, bezoekadres: Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, telefoon: +49 (0) 6131 8920-0, telefax: +49 (0) 6131 8920-299, e-mail: poststelle(at)datenschutz.rlp.de.

 

J. Gegevensbeveiliging

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang of ander misbruik. Zo worden je gegevens opgeslagen in een beveiligde werkomgeving die niet openbaar toegankelijk is. Als je ons contactformulier gebruikt, verloopt de communicatie tussen je computer en onze servers met een erkend versleutelingsproces, als dit door je browser ondersteund wordt.

 

K. Links

Indien wij gebruik maken van externe links die binnen onze website worden aangeboden, strekt onze privacyverklaring zich niet uit tot het aanbod en aanbiedingen die via deze link kunnen worden opgeroepen. Indien wij links aanbieden, spannen wij ons in om ervoor te zorgen dat ook deze voldoen aan onze normen inzake privacy en veiligheid. Wij hebben echter geen invloed op de manier waarop andere aanbieders de privacy- en veiligheidsvoorschriften naleven. Stel je daarom op de hoogte bij de andere aanbieders aan de hand van de daar gepresenteerde privacyverklaringen.

 

L. Wijziging van onze privacybepalingen

Wij behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt door technische ontwikkelingen of wijzigingen in ons aanbod. In deze gevallen zullen wij – indien nodig – ook onze privacyverklaring aanpassen en je hierover informeren in deze privacyverklaring.

De wijzigingen treden in werking met de publicatie van het herziene privacybeleid. Let erop, dat je de actuele versie van onze privacyverklaring raadpleegt. De datum van meest recente herziening van deze privacyverklaring staat aan het begin, bovenaan de eerste pagina.