Garantievoorwaarden

3 Jaar Garantie

Op dit kwaliteitsproduct geeft Leifheit AG 3 jaar garantie vanaf de datum van aankoop (of bij bestellingen vanaf ontvangst van het product). Aanspraken op garantie moeten onmiddellijk na het optreden van de defecten gebeuren en binnen de garantietermijn.

 

De garantie dekt de kwaliteit van de producten. Vallen niet onder garantie:

(1) gebruiksgerelateerde of andere natuurlijke defecten veroorzaakt door slijtage;

(2) defecten veroorzaakt door fout gebruik of verkeerde omgang (bv. slag, stoot, val);

(3) defecten door het niet navolgen van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen;

(4) de batterij

 

In geval van garantie beslist Leifheit naar eigen goeddunken of de defecte onderdelen gerepareerd worden of het product vervangen wordt. Indien reparatie niet mogelijk is en een identiek product niet meer in het assortiment voorhanden is ter vervanging, krijgt u een zo gelijkwaardig mogelijk vervangproduct. Een terugbetaling van de aankoopprijs is met de garantie niet mogelijk. Deze garantie dekt ook geen aanspraak tot schadevergoeding.

 

Deze garantie dekt ook geen aanspraak tot schadevergoeding. Om aanspraak te maken op garantie, wendt u zich tot de handelaar waarvan u het product gekocht heeft, op vertoon van het aankoopbewijs (kopie) en het garantiecertificaat.

 

Deze garantie geldt wereldwijd.

 

Uw wettelijke rechten en vooral uw rechten op garantie blijven van toepassing en zijn niet beperkt door deze garantie.

5 Jaar Garantie

Op dit kwaliteitsproduct geeft Leifheit AG 5 jaar garantie vanaf de datum van aankoop (of bij bestellingen vanaf ontvangst van het product). Aanspraken op garantie moeten onmiddellijk na het optreden van de defecten gebeuren en binnen de garantietermijn.

 

De garantie dekt de kwaliteit van de producten. Vallen niet onder garantie:

(1) gebruiksgerelateerde of andere natuurlijke defecten veroorzaakt door slijtage;

(2) defecten veroorzaakt door fout gebruik of verkeerde omgang (bv. slag, stoot, val);

(3) defecten door het niet navolgen van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen;

(4) de batterij

 

In geval van garantie beslist Leifheit naar eigen goeddunken of de defecte onderdelen gerepareerd worden of het product vervangen wordt. Indien reparatie niet mogelijk is en een identiek product niet meer in het assortiment voorhanden is ter vervanging, krijgt u een zo gelijkwaardig mogelijk vervangproduct. Een terugbetaling van de aankoopprijs is met de garantie niet mogelijk. Deze garantie dekt ook geen aanspraak tot schadevergoeding.

 

Deze garantie dekt ook geen aanspraak tot schadevergoeding. Om aanspraak te maken op garantie, wendt u zich tot de handelaar waarvan u het product gekocht heeft, op vertoon van het aankoopbewijs (kopie) en het garantiecertificaat.

 

Deze garantie geldt wereldwijd.

 

Uw wettelijke rechten en vooral uw rechten op garantie blijven van toepassing en zijn niet beperkt door deze garantie.